Leer voor je leven

Leren leren met effect

Het doel van goed onderwijs is even simpel als uitdagend: u wilt uw leerlingen klaarstomen voor hun toekomst en zorgen dat zij een plek vinden in de samenleving. Die samenleving is echter constant in beweging, verandert snel en stelt steeds weer andere eisen aan jonge mensen. Zou onze manier van lesgeven daar niet veel meer rekening mee moeten houden?

Helder leren denken

Thinking for Learning is een onderwijsaanpak voor het primair en voortgezet onderwijs, die aansluit op de dynamische samenleving van vandaag de dag. Uitgangspunt is, dat onderwijs niet langer alleen gericht moet zijn op het overdragen van pakketjes kennis, maar leerlingen ook moet leren helder te denken. Daardoor kunnen jonge mensen de veelheid aan informatie, indrukken en kennis die hen wordt aangeboden veel beter structureren. Wie helder denkt, kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten en is kritisch en creatief. Dát is het effect van Thinking for Learning.

Leren denken werkt!

Thinking for Learning is een aanpak die door het gehele primaire en voortgezet onderwijs loopt. Het concept is vijftien jaar geleden in Engeland ontwikkeld en gaat uit van zeven gouden regels:
1 Creëer een klimaat dat denken stimuleert
2 Maak denken uitdagend en leuk
3 Bereid het denken voor
4 Organiseer het denken
5 Toets het denken
6 Maak denken zichtbaar
7 Maak denken hoorbaar

Implementatie in 3 heldere stappen

Minder schooluitval, hogere leerrendementen voor alle leerlingen, en meer leerplezier voor leerlingen en leerkrachten en docenten, dat wil
toch iedereen? Met Thinking for Learning draagt IJsselgroep er graag aan bij. In drie stappen kan Thinking for Learning in elke onderwijsinstelling
worden geïmplementeerd.

Stap 1 Nulmeting

Een adviseur van IJsselgroep bekijkt hoe het onderwijs nu is vormgegeven en beantwoordt vragen als: ‘Waarom is het onderwijs zo ingericht, wat zijn de vaardigheden van de leerkracht of docent, hoe is zijn of haar klassenmanagement en wat is de visie op het onderwijs?’ Deze eerste scan brengt ook de actuele vaardigheden en ontwikkelingen van de leerlingen in beeld.

Stap 2 Training

Na deze eerste scan op school volgt een eerste trainingsjaar, bestaande uit vier studiebijeenkomsten voor het onderwijzend personeel. Centraal tijdens elke bijeenkomst staat het ASK-model. ASK staat voor de Attitude (houding), de Skills (vaardigheden) en de Knowledge (kennis) van de leerkracht of docent.

Stap 3 Invoering

De resultaten van de studiebijeenkomsten worden vervolgens vertaald naar een plan van aanpak om Thinking for Learning als onderwijsaanpak in te voeren. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifi eke situatie van de school. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een gefaseerde invoering, waarbij de tools en methoden van Thinking for Learning in de praktijk worden toegepast. Op basis van de opgedane ervaringen krijgt de aanpak een vervolg.

Maak kennis met Thinking for Learning

Zélf leren denken in plaats van reproduceren wat anderen al duizend keer bedacht hebben; dát is Thinking for Learning. Maar zou dit concept ook in te passen zijn in de manier waarop er nu in uw onderwijsinstelling lesgegeven wordt? Dat vertellen we u graag tijdens een in-house workshop voor uw onderwijzend personeel, het management en de schoolleiding.

Workshop Thinking for Learning

Tijdens de workshop komen alle belangrijke uitgangspunten van Thinking for Learning aan bod. De zeven gouden regels, maar ook tal van andere basisprincipes. Uiteraard biedt de workshop alle ruimte voor het stellen van vragen.

Is uw interesse gewekt?

Wilt u meer informatie ontvangen over Thinking for Learning of bent u geïnteresseerd in een workshop voor uw school? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Herman Giesbers en bel 06 22 93 89 52 of mail herman.giesbers@ijsselgroep.nl. Hij kan u alles vertellen over de vele voordelen en mogelijkheden en maakt graag een afspraak met u.

Twit deze pagina Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op facebook Deel deze pagina op LinkedIn Stuur deze pagina door via e-mail